pl en ru

Zespół

Właściciele:

Prezes
V-ce Prezes
V-ce Prezes
V-ce Prezes

Dyrektor Finansowy
Stanisław F. Sukiennik
Stanisław Mazgaj
Janusz Marek
Andrzej Jabłoński

Grzegorz Haslik

Polssaj Zboża:

Dyrektor Handlowy
Mariusz Berkowicz

Polssaj Produkty Metalurgiczne

Dyrektor Handlowy Krzysztof Łagosz