pl en ru

Biuro Handlowe „Polssaj” sp. j.

Firma nasza została powołana do życia w roku 1992 przez czterech polskich przedsiębiorców zajmujących się wcześniej działalnością w sektorze prywatnym, między innymi handlem hurtowym i detalicznym w różnych działach handlu.

Obserwacja potrzeb rynku w obszarach będących w kręgu zainteresowania założycieli firmy, a więc również wszystkiego co związane z przemysłem piwowarskim, przyniosła konkluzję, że w związku z ogromnymi potrzebami tegoż rynku, istnieje miejsce na inicjatywę w handlu surowcami do produkcji piwowarskiej.

Myśl ta znalazła ujście właśnie w zarejestrowaniu działalności firmy Polssaj, która od początku działalności skupiła się na międzynarodowym handlu jęczmieniem oraz słodem jęczmiennym do produkcji piwa.

W tym czasie rozpoczęliśmy partnerską współpracę ze światowymi potentatami w dziedzinie produkcji słodu jęczmiennego i handlu zbożami, w tym Soufflet (Francja, Czechy, Słowacja), Malteurop( Francja, Niemcy), DMG (Dania), CERECOM (Niemcy) –firmy te obdarzyły nas daleko idącym zaufaniem przyznając w swoim czasie swoją reprezentację na rynku polskim.

Naszymi klientami zostały w pierwszej kolejności największe polskie browary: Żywiec, Tychy, Okocim, ale również inne średnie i małe zakłady piwowarskie.

Podjęta działalność wymagała doskonałej orientacji we wszystkich dziedzinach handlu krajowego i międzynarodowego w czasie gdy ułatwienia Wspólnej Europy nie wchodziły jeszcze w rachubę, a zdobyte wtedy umiejętności odgrywają również znaczną rolę w dzisiejszym „wspólnotowym” czasie.

Działalność w imporcie i eksporcie wymogła również wysoki stopień operatywności na rynku który wymagał szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby klientów oraz na rosnący w błyskawicznym tempie rynek.

Firma nasza prowadząc szeroko zakrojoną działalność na międzynarodowym rynku obejmującym Czechy , Słowację, Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Danię, Rosję i Ukrainę nawiązała wiele kontaktów z przedstawicielami biznesu tychże krajów, co pozwoliło na wypracowanie bezpośrednich znajomości personalnych w wymienionych krajach.

Doświadczenia i międzynarodowe kontakty zdobyte w międzynarodowy handlu produktami do produkcji piwowarskiej zaowocowały zdobyciem dużych umiejętności w poruszaniu się w gąszczu problemów związanych z handlem zagranicznym.

W krótkim czasie firma podjęła działalność w innych dziedzinach obrotu towarowego w branżach pokrewnych jak np. Handel zbożami i jego przetworami, chmielem, melasą buraczaną, ale także w handlu wyrobami przemysłowymi (np. fleksograficznymi maszynami drukarskimi) i przemysłu metalurgicznego, a więc blachami i kształtownikami stalowymi oraz blachami i kształtownikami aluminiowymi.

Jedną z dziedzin naszej działalności jest handel używanymi maszynami i narzędziami do produkcji rolnej i przemysłowej, gdzie jesteśmy w stanie odpowiedzieć w krótkim czasie na każde zapotrzebowanie w tym zakresie.

Można stwierdzić, że nasze Biuro Handlowe jest przygotowane do obsługi wszelkich transakcji handlowych, tak w obrocie krajowym jak i zagranicznym.

Oferujemy solidność handlową wypróbowaną i docenianą przez naszych kontrahentów z kraju i zagranicy.

Pracujemy dla naszych klientów w następujących językach: angielskim, czeskim, słowackim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim i białoruskim.


Serdecznie polecamy nasze usługi.

Właściciele.